صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

اعلام شرایط خدمت نیمه وقت بانوان دارای فرزند معلول

بر اساس قانون اصلاح شده قانون خدمت نيمه وقت بانوان ، سنوات خدمت نيمه وقت بانواني كه داراي فرزند معلول هستند به شرط پرداخت كسور بازنشستگي و حق بيمه مربوط به كارفرما و كارمند توسط فرد متقاضي به نسبت تمام حقوق گروه و پايه و يا حقوق ثابت و فوق‌العاده شغل و يا عناوين مشابه مازاد بر سه سال از لحاظ حقوق بازنشستگي در حكم خدمت تمام وقت محسوب مي‌شود.

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister