صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

گردهمایی فصلی روسای ادارات بهزیستی شهرستانهای اصفهان

مديركل بهزيستي استان اصفهان برحل مشكلات و چالش هاي سازمان تاكيد کرد. گردهمايي فصلي روساي ادارات بهزيستي شهرستانها در حالي برگزار شد كه مدير كل بهزيستي استان اصفهان بر تلاش همه جانبه كاركنان براي مرتفع  کردن چالشهاي موجود در سازمان تاكيدكرد. در اين گردهمايي كه معاونين، كارشناسان ستادي و روساي ادارات بهزيستي شهرستانها حضور داشتند، محمودمحمدزاده با اشاره به برنامه ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister