صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

اسـرار موفقیـت در زنـدگی

  عمر شما از زمانی شروع می شود كه اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید. آفتاب به گیاهی حرارت می دهد كه سر از خاك بیرون آورده باشد. تنها راهی كه به شكست می انجامد، تلاش نكردن است. دشوارترین قدم، همان قدم اول است. امید، درمانی است كه شفا نمی دهد، ولی كمك می كند تا درد را ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister