صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

استفتاء از مقام معظم رهبری در باب ازدواج معلولین ذهنی

بخش احکام شرعي همچنین فتاوا و استفتائات مراجع عظام حضرات آيات خامنه‌اي، جوادي آملي، نوري همداني و مکارم شيرازي در باب احکام طهارت، وضو و عبادت معلولان قطع نخاع و قطع عضو، فرزند خواندگي، مسائل جنسي، سقط جنين، صدقه و ... نیز وجود دارد.

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister