صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

استرس شغلی؛ عوامل و راه کارها

مقدمه: كار انسان، محصول متغيرهاي متعدد و متنوعي است. در برخي مواقع كار متأثر از متغيرهاي انساني همانند شخصيت، ادراك، نگرش‌ها، انگيزش، گروه، تفاوت‌هاي فردي، هوش، استعداد، حافظه، رغبت و غيره است و گاهي متأثر از متغيرهايي كه ماهيت فيزيكي دارند. اين متغيرها را شرايط محيط كار مي‏گويند. بديهي است كه شرايط نامطلوب محیط كار، نه تنها بازده، بلكه رضايت ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister