صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

ارسال پیامک‌ حذف یارانه بزودی

به نقل از تسنیم، اول بهمن ماه بود که احد رستمی، مدیرکل رفاه و تامین اجتماعی وزارت رفاه خبر از ارسال پیامک حذف یارانه تا ۲۰ روز بعد را داد و گفت:پس از ارسال پیامک و بررسی مراحل حذف آغاز می شود. مطابق اظهارات این مدیر کل، از همین روزها پیامک های ارسال حذف یارانه برای سرپرست خانوار ارسال و ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister