صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

گزارش اردوي سياحتي –زيارتي ويژه ايثارگران

اداره بهزيستي كاشان اردوي سياحتي زيارتي ويژه ايثارگران منطقه دو اداره كل بهزيستي استان اصفهان را  با همكاري وپشتيباني دبيرخانه شوراي فرهنگي اداره كل بهزيستي استان اصفهان برگزار نمود. اين اردو با هدف افزايش نشاط اجتماعي ومعنوي ايثارگران وارج نهادن به رشادت ها وايثارگري هاي ايشان در شهر تاريخي ابيانه  وبا حضورپرسنل ايثارگر(جانباز ،رزمنده ،آزاده وخانواده محترم شهداء) ادارات بهزيستي ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister