صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

ارایه یارانه به خانوارهای ثبت نامی جدید به سال آینده موکول می‌شود

سخنگوی طرح تحول اقتصادی :خانوارهای جدیدی که در نیمه دوم سال جاری برای دریافت یارانه ثبت نام ‌کنند از سال آینده مشمول دریافت یارانه خواهند شد؛در این مرحله اطلاعات سرپرستان خانوارها جمع آوری و سپس میزان یارانه‌ پرداختی به آنها محاسبه می‌شود سخنگوی طرح تحول اقتصادی گفت: خانوارهای جدیدی که در نیمه دوم سال جاری برای دریافت یارانه ثبت نام ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister