صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

تعامل و تفاهم اداره بهزیستی با زندان کاشان

در پی انعقاد تفاهم نامه فی مابین اداره بهزیستی کاشان و سازمان زندان ها ،معاون مدیر کل و رئیس اداره بهزیستی کاشان به همراه کارشناسان حوزه پیشگیری از مجموعه زندان کاشان بازدید نمود. در پی انعقاد تفاهم نامه فی مابین اداره بهزیستی کاشان و سازمان زندان ها ،معاون مدیر کل و رئیس اداره بهزیستی کاشان به همراه کارشناسان حوزه پیشگیری ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister