صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

معافیت مددجویان از پرداخت حق انشعاب آب، برق و گاز

نمايندگان مجلس با تصويب جزء ز از بند الحاقي 4 در مصوبه كميسيون تلفيق مددجويان سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني را براي يكبار و يك انشعاب از پرداخت حق انشعاب آب، برق، گاز و دفع فاضلاب معاف كردند. طبق جزء و از بند الحاقي 4، دولت مكلف شد حق بيمه كليه كارگزاران مخابرات روستايي را براساس دوره كارگزاري ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister