صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

مددجویان بهزیستی مطابق مستمری اسفند عیدی میگیرند

رييس سازمان بهزيستي كشور گفت: با توجه به اين كه بودجه مورد نياز براي پرداخت عيدي مددجويان از محل متمم بودجه بهزيستي تامين شده است، تلاش مي‌شود پيش از پايان سال، عيدي مددجويان به دست آن‌ها برسد، در غير اين صورت در فروردين ماه سال 89 حتما پرداخت مي‌شود. ابوالحسن فقيه در مورد پرداخت عيدي مددجويان سازمان بهزيستي در سراسر ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister