صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

احداث۲۰۰هزارواحد مسکونی برای نیازمندان تحت پوشش بهزیستی

وزیر رفاه و تامین اجتماعی گفت :200هزار مسکن برای مددجویان وزنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی احداث می شود. صادق محصولی در سیزدهمین همایش علمی کاربردی مدیران سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه هرسال 60هزار واحد ساخته می شودگفت : از این تعداد 30هزار واحد مسکونی برای معلولان و 30هزار واحد دیگر هر کدام بازیر بنای 70متر مربع برای ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister