صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

اجرای طرح توانمند سازی محله ها به صورت پایلوت در لتحر کاشان

علی ربیعی هنگام بازدید از طرح توانمندسازی و فقرزدایی محله لتحر کاشان با اشاره به تاکیدهای رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر لزوم توجه جدی به آسیب های اجتماعی اظهار کرد: به دنبال این فرمایش بررسی محلی از آسیب ها را با تصویب طرح توانمند سازی محله ها در دستور کار قرار دادیم. وی افزود: طرح توانمند سازی محله ها به ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister