صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

اجرای پایلوت طرح توزیع بن‌ کارت‌های الکترونیکی میان مددجویان

مديركل دفتر مطالعات اقتصادي و فقرزدايي وزارت رفاه و تامين اجتماعي از اجراي طرح پايلوت صدور «بن كارت‌هاي الكترونيكي» براي مددجويان سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) در برخي استان‌ها خبر داد. سيد عبدا… عمادي افزود: براساس اين طرح پايلوت مقررشده تا بن كارت‌هاي الكترونيكي براي مددجويان بهزيستي استان يزد و مددجويان كميته امداد در استان‌هاي مازندران و ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister