صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

اجرای طرح راهی به سوی آسمان

پس از اجرای موفقيت آميز  طرح” راهی به آسمان” توسط مؤسسه توانبخشی ولیعصر(عج) به همت والای مسوولین مؤسسه  در تهران، طرح مربوطه درکاشان برای  کودکان با تشخیص فلج مغزی با محدوده سنی زیر 14 سال ادامه یافت و دراوایل  دیماه 89 تعداد 85 نفر از کودکان واجد شرایط در مرکز جامع توانبخشی نگارعصر مورد ارزیابی قرار گرفتند که از این ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister