صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

ابلاغ نظام پرداخت مبتنی بر قانون خدمات کشوری متناسب با شغل

معاون راهبردي منابع انساني رئيس‌جمهور از ابلاغ نظام پرداخت مبتني بر قانون خدمات كشوري متناسب با شغل، شاغل و توجه به فوق‌العاده‌ها تا پايان خردادماه جاري خبر داد. احمد طباطبايي در نشست تبيين سياست‌ها، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي قانون مديريت خدمات كشوري در اردبيل اظهار داشت: با اجراي برنامه‌ها و سياست‌هاي آموزشي قانون خدمات كشوري كاركنان دولت به نوعي از آموزش‌هاي دانشگاهي بي‌نياز خواهد شد. وي افزود: هم اكنون بسياري از كاركنان دولت براي استفاده از مزاياي شغلي اقدام به ادامه تحصيل در دانشگاه‌ها مي‌كنند و اين در حالي است كه رشته تحصيلي اغلب آنها متفاوت با نوع كار و مهارت‌شان در دستگاه‌هاي اجرايي محل اشتغال آنان است.

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister