صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

ابلاغ سهمیه 3 درصد استخدام معلولان

با پيگيري وزير رفاه و تأمين اجتماعي، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور سهميه 3 درصد استخدام معلولان را به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ كرد. محمود علي محمدي مشاور امور معلولان وزير رفاه و تأمين اجتماعي اظهار داشت: بر حسب قوانين موجود تنها مرجع صالح در تشخيص توانايي جسمي و رواني معلولان با شغل مورد تصدي، سازمان ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister