صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

هم نوایی گروه موسیقی عشاق با توانخواهان اداره بهزیستی کاشان

در این که هنر، نقش اساسی در ایجاد ارتباط ملموس و عینی ایفا می کند ،شکی نیست.بر این باور، این بار اداره بهزیستی کاشان ،با استعانت از روح زیبای هنر پرده ای دیگر از توانمندی جامعه هدف خود را به نمایش گذاشت. آری !برنامه موسیقی ترنم فجر با شکوهی بی نظیر ،هم آوای نوای جامعه هدف بهزیستی کاشان بود. این ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister