صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

آموزش و پرورش در بحث استخدام توجهی به معلولان ندارد

رئيس انجمن جامعه معلولان ايران با انتقاد از عملكرد آموزش و پرورش در جذب نيروهاي استخدامي در آزمون اخير، گفت: طبق قانون جامع حمايت از حقوق معلولان بايد 3 درصد از نيروهاي استخدامي نهادها به معلولان اختصاص پيدا كند كه آموزش و پرورش در اين زمينه خلاف قانون عمل كرده است. علي همت محمودنژاد  با بيان اينكه بيكاري و مسكن ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister