صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

آموزش كنترل وپيشگيري از ايدز در زندان

براساس توافق انجام شده في مابين مركز گذري كاهش آسيب نويد وبهدار زندان كاشان ،آموزش كنترل وپيشگيري از ايدز در بخش آقايان به اين مركز واگذار گرديد. جلسات آموزشي با حضور بيش از 24نفر از معتادان تزريقي برگزار مي گردد. در اين جلسات پس از ارائه اطلاعاتي از ماهيت بيماري ايدز در خصوص راههاي انتقال آن درمان ،چگونگي پيشگيري وهمچنين ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister