صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

آغاز مرحله دوم صدور “پلاك ویژه معلولان”

معاون توانبخشی و پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی، گفت: تاكنون سه هزار پلاك ویژه‌ معلولان صادر و در اختیار بخشی از جامعه معلولان قرار گرفته است. “سیدمصطفی كرباسی” با بیان اینكه صدور پلاك خودرو به صورت مرحله ای نبوده و هر ماه به طور مستمر صورت می گیرد، افزود: سازمان بهزیستی هر ماه اسامی مددجویان متقاضی دریافت پلاك خودرو ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister