صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

آغاز ثبت نام نهضت تامین مسکن

ثبت نام در طرح تامین مسکن معلولان و مددجویان سازمان بهزیستی کشور آغاز شد و متقاضیان شرکت در این طرح می توانند پس از اطمینان واجد شرایط بودن (با مطالعه راهنمای شرکت در این طرح) برای ثبت نام به صفحه مربوط به ثبت نام به آدرس http://maskan.behzisti.ir مراجعه کنند.

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister