صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

بازديد مديركل از مراكز تحت نظارت اداره بهزيستي كاشان

دكتر سعيد صادقي –مدير كل محترم اداره كل بهزيستي استانت اصفهان- روز جمعه به صورت سرزده از مراكز تحت نظارت اداره بهزيستي كاشان بازديد نمود واز سالمندان وكودكان اين مراكز عيادت نمودند. ايشان ابتدا از مركز توانبخشي و نگهداري سالمندان گلابچي بازديد نمودند.در اين بازديد امين عسگري –معاون مدير كل ورئيس اداره بهزيستي كاشان-ضمن خوش آمد گويي به ميهمانان ،گزارش ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister