صفحه اصلی | پرسش و پاسخ

آرشیو وبلاگ

انواع روشهای نقدی پرداخت کمک به مددجویان و نیازمندان بهزیستی کاشان

انواع روشهای نقدی پرداخت کمک به مددجویان و نیازمندان بهزیستی کاشان شماره حساب مشارکتهای مردمی بهزیستی کاشان در بانک ملی:                 ۲۱۷۳۴۵۰۲۵۳۰۰۲ شماره شبا مشارکتهای مردمی بهزیستی کاشان در بانک ملی:                    ۷۵۰۱۷۰۰۰۰۰۰۲۱۷۳۴۵۰۲۵۳۰۰۲ شماره کارت عضو شتاب مشارکتهای مردمی بهزیستی کاشان:              ...

ادامه مطلب

شماره حساب بهزیستی چند هست؟

شماره حساب بهزیستی چند هست؟ شماره حساب مشارکتهای مردمی بهزیستی کاشان در بانک ملی:                 ۲۱۷۳۴۵۰۲۵۳۰۰۲ شماره شبا مشارکتهای مردمی بهزیستی کاشان در بانک ملی:                    ۷۵۰۱۷۰۰۰۰۰۰۲۱۷۳۴۵۰۲۵۳۰۰۲ شماره کارت عضو شتاب مشارکتهای مردمی بهزیستی کاشان:                       ۶۰۳۷-۹۹۱۸-۹۹۶۶-۲۲۳۷ کد دستوری ...

ادامه مطلب

روش های پرداخت وام به مددجویان سازمان بهزیستی چگونه است؟

شرایط عمومی دریافت تسهیلات خود اشتغالی 1- مدارک دال بر تحت پوشش بودن سازمان بهزیستی استان تهران 2- مدارک مثبته شخصی (کارت ملی، شناسنامه و…) 3- مدارک فنی و حرفه ای یا جواز کسب که از اتحادیه صنف خاصی صادر شده باشد. شرایط عمومی دریافت تسهیلات کارفرمائی 1- مدارک دال بر فعال بودن مرکز یا تولیدی و یا محل کسب ...

ادامه مطلب

زنان سرپرست خانوار چگونه از خدمات سازمان بهزیستی استفاده کنند؟

زنان سرپرست خانوار چگونه از خدمات سازمان بهزیستی استفاده کنند؟ زنان سرپرست خانوار برای استفاده از خدمات سازمان بهزیستی و دریافت مستمری به بهزیستی شهرستان مربوطه مراجعه کنند. همراه داشتن مدارکی نظیر طلاق نامه، گواهی فوت همسر، کپی از تمامی صفحات شناسنامه خود و فرزندان تحت تکفل در زمان مراجعه به بهزیستی شهرستان مربوطه الزامی است. همچنین در صورت مستأجر ...

ادامه مطلب

مراحل پذیرش و تشکیل پرونده برای معلولین چگونه است؟

مراحل پذیرش و تشکیل پرونده برای معلولین مراحل پذیرش و تشکیل پرونده برای معلولین چگونه است؟ 1- ارائه درخواست اولیه به سرپرست اداره بهزیستی 2- اخذ درخواست توسط سرپرست اداره و ارجاع به دبیرخانه جهت ثبت و تحویل به واحد توانبخشی 3- مصاحبه اولیه مسئول امور توانبخشی با شخص متقاضی 4- در صورت مطابقت با دستورالعمل ارجاع به کمیسیون پزشکی ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister