كاشان

آيين گل و گلاب يادگاري به قدمت ذكاوت ايراني

آيين جشن گلاب به حداقل دو هزار سال قبل باز مي گردد در دوره ساساني اوايل تيرماه مردم با ريختن گلاب به يكديگر از اين هديه خداداد ميزباني مي كردند. هر ساله از ابتداي ارديبهشت تا اواسط تيرماه همزمان با برداشت گل محمدي در كاشان توليد عطر و گلاب و جشن هاي گل و گلاب در مناطق گل خيز كاشان ...

ادامه مطلب

مجموعه بازار كاشان قدمتي به بلنداي تاريخ

جلوه نمايي زيباي بازار بزرگ كاشان به گونه اي است كه از قديم، اين مجموعه تاريخي ميزبان گردشگران مختلف از سراسر ايران و جهان بوده است. قدمت اصلي بازار كاشان مربوط به دوران آل بويه و پس از آن سلجوقي است اما دوران رونق آن مربوط به زمان صفويه به ويژه شاه عباس صفوي است. مجموعه بازار تاريخي كاشان، همانند ...

ادامه مطلب

تپه هاي باستاني سيلك قديمي ترين خاستگاه تمدن بشري

كاشان شهر پاكي ها، خوبي ها، مهر و صفا، دين و مذهب، آثار تاريخي بسيار زيبايي دارد كه هر كدام از ويژگي هاي خاصي برخوردار است، يكي از اين آثار بسيار عظيم تپه سيلك است كه با وجود آثار كشف شده در اين تپه، قدمت هفت هزار ساله تمدن كاشان را نشان مي دهد. به گزارش ايرنا، ‘ سيلك ‘، ...

ادامه مطلب

خانه منوچهری کاشان

کاشان در طول حیات خود هیچگاه دارالخلافه و پایتخت و مرکز استان نبوده است. از این رو خانه های تاریخی اش حاصل دسترنج و ثروت مردمانش بوده و نه ساخته دولتمردان و حکومت ها. خانه های تاریخی کاشان همچون گنج های آرام و خاموشی هستند که در گذر زمان غبار فراموشی بر آنها نشسته و چشم به راه عاشقانی هستند ...

ادامه مطلب

خانه عامری های کاشان

خانه عامری های کاشان وسعت زیبایی مجموعه خانه هاي تاريخي عامري ها يكي از قديمي ترين خانه هاي تاريخي كاشان است. قدمت اين مجموعه به دوران زنديه مربوط مي شود، ليكن وضعيت فعلي آن مربوط به دوره ي قاجار (اواسط قرن 13 هجري) است كه به وسيله ي سهام السلطنه ي عامري بازسازي و توسعه يافته است. اين مجموعه مشتمل ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister