صفحه اصلی | آرشیو اخبار | اخبار پیشگیری (صفحه 30)

اخبار پیشگیری

برگزاري جلسه ساماندهي كمپها

جلسه ساماندهي كمپها با هدف ،بررسي آخرين وضعيت كمپهاي كاشان و هم انديشي در خصوص ساماندهي اين گونه مراكز در اداره بهزيستي كاشان برگزار شد. در اين جلسه كه با حضور امين عسگري “رئيس اداره بهزيستي كاشان” كارشناس مسئول سياسي-انتظامي فرمانداري شهرستان كاشان و نمايندگاني از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي،معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي ،نيروي انتظامي كاشان، مسئول حراست ...

ادامه مطلب

دوره آموزشي مهارتهاي زندگي

اداره بهزيستي كاشان دوره آموزشي تربيت مربي مهارتهاي زندگي ويژه مديران و مربيان مراكز پيش دبستاني تحت نظارت آموزش و پرورش شهرستان كاشان را برگزار كرد. در اين دوره آموزشي كه معاون امور تربيتي و پرورشي آموزش و پرورش كاشان ،مسئول مركز مشاوره آموزش و پرورش كاشان ،معاون آموزش ابتدائي كاشان و بيش از 50 نفر از مديران مراكز پيش ...

ادامه مطلب

همايش شان ومنزلت زن در عصر حاضر

  همزمان با دهه مبارك فجر و با هدف تبيين جايگاه و نقش محوري زنان در ايجاد وشكل گيري انقلابها ،همايش شان و منزلت زن در عصر حاضر در كانون الزهراء برگزار شد در اين همايش كه پرسنل خانم ،مديران و مربيان مراكز خصوصي و هيات امنائي و تعدادي از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره بهزيستي كاشان حضور داشتند ...

ادامه مطلب

جلسه توجيهي مديران مراکز خصوصي

در آستانه دهه مبارك فجر،جلسه توجيهي مراكز خصوصي تحت نظارت اداره بهزيستي كاشان با حضور مديران بيش از 60مركز خصوصي وغير انتفاعي در محل سالن كنفرانس اين اداره تشكيل شد. در اين مراسم ،امين عسگري”رئيس اداره بهزيستي كاشان “در خصوص شرايط صدور مجوز تاسيس مراكز غير انتفاعي و خصوصي،لزوم توجه به مسائل و نكات ايمني در مراكز توضيحاتي راعنوان نمودند. ...

ادامه مطلب

ساماندهي واستانداردسازي كمپ هاي ترك اعتياد

اولين جلسه ساماندهي واستانداردسازي كمپ هاي ترك اعتياد در كاشان بر گزار شد . اين جلسه كه با حضور كارشناس سياسي –انتظامي فرمانداري ويژه كاشان،  نمايندگاني از معانت درماني و بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كاشان،پليس مبارزه با مواد مخدر برگزار شد،امين عسگري” رئيس اداره بهزيستي كاشان “ضمن عرض خير مقدم به حضار ،در خصوص نحوه صدور مجوز مراكز اقامتي ميان ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin