صفحه اصلی | آرشیو اخبار | اخبار مشارکت ها (صفحه 2)

اخبار مشارکت ها

برگزاری جلسه توجیهی مسكن واشتغال در اداره بهزیستی کاشان

جلسه توجیهی مسکن واشتغال در اداره بهزیستی کاشان برگزار شد. در این جلسه کریم زاده- کارشناس مسئول امور مسکن اداره کل بهزیستی استان اصفهان-،حسین زاده –کارشناس مسئول امور اشتغال اداره کل بهزیستی استان اصفهان – کارشناس اداره راه وشهر سازی کاشان ،مدیر عامل مجمع خیرین مسکن ساز کاشان وجمعی از کارشناسان ومددکاران این اداره حضور داشتند. این جلسه به منظور ...

ادامه مطلب

برگزاري جلسه توجيهي غربالگري شنوايي

اداره بهزيستي كاشان،در راستاي افزايش تعامل بين بخشي وكاهش وپيشگيري از معلوليت شنوايي ،جلسه توجيهي غربالگري شنوايي را برگزار نمود. اين جلسه در محل سالن اجتماعات اداره بهزيستي كاشان وبا حضور مسئولين بخش هاي نوزادان بيمارستانها وزايشگاه هاي شهرستان هاي كاشان وآران وبيدگل برگزار شد. مهدي جهادي –معاون مدير كل ورئيس اداره بهزيستي كاشان-ضمن تشكر از حضور مدعوين ،در خصوص ...

ادامه مطلب

اداره بهزیستی کاشان ،میزبان معاون امورمشارکت های مردمی

در آستانه میلاد حضرت امام علی (ع) وروز مددکار ،آقای علی اصغر شاهزیدی-معاون مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان اصفهان- به همراه کارشناس مشارکت های مردمی از اداره بهزیستی کاشان بازدید نمود. معاون مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان اصفهان،ضمن بازدید از طرح ها ی مسکن واشتغال شهرستان کاشان ،ضمن بررسی فعالیت های انجام شده ،جهت پیشرفت فعالیت ...

ادامه مطلب

دیداراعضای کارگروه بانوان فرمانداری کاشان با سالمندان گلابچی

همزمان با  میلاد حضرت زهرای مرضیه (س)،هفته بزرگداشت مقام مادر وروز زن ،اعضای کارگروه بانوان فرمانداری  ویژه کاشان ،از مرکز نگهداری وتوانبخشی سالمندان گلابچی بازدید نمودند. در این دیدار صمیمانه ،اعضای کارگروه ،ضمن تفقد ودلجویی از مادران بستری در این آسایشگاه،با اهداء شاخه های گل ،روز مادر را به این عزیزان تبریک گفتند

ادامه مطلب

جلسه شوراي مشاركت هاي مردمي اداره بهزيستي كاشان برگزار شد.

جلسه شوراي مشاركت هاي مردمي اداره بهزيستي كاشان با هدف ارائه گزارش سالانه ميزان مشاركت هاي مردمي وبررسي راه كارهاي افزايش جلب وجذب كمك هاي مردمي برگزار شد. دراين جلسه كه در محل اتاق رياست اداره وبا حضور اعضاي شوراي مشاركت هاي مردمي برپاشد،مهدي جهادي –معاون مدير كل ورئيس اداره بهزيستي كاشان- گزارشي در خصوص اهداف جلب وجذب كمك هاي ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin