صفحه اصلی | آرشیو اخبار | اخبار مشارکت ها (صفحه 19)

اخبار مشارکت ها

برگزاری انتخابات سهام عدالت مددجویان بهزیستی کاشان

در تاریخ ٨٨/٧/٢۴ انتخابات نمایندگان شرکت تعاونی سهام عدالت کاشان در مقر اداره بهزیستی کاشان برگزار گردید که افراد ذیل به ترتیب اولویت دارای حد نصاب آرا شدند: ١- آقای دکتر علی اکبر تقی زاده ٢- خانم دکتر نرگس نیکخواه ٣- خانم اعظم صابر طحان ۴- خانم فاطمه کمال زاده ۵- مهدی دلداده ۶- عباس عسگری ضمنا افراد ذیل به ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin