صفحه اصلی | آرشیو اخبار | اخبار اجتماعی (صفحه 20)

اخبار اجتماعی

افتتاحيه هاي اداره بهزيستي كاشان در هفته دولت

در طليعه هفته دولت ودر راستاي گسترش وتوسعه خدمات رساني بهينه به جامعه هدف واجرايي نمودن اصل 44قانون اساسي اداره  بهزيستي كاشان 2مركز در حوزه امور اجتماعي ويك مركز در حوزه پيشگيري افتتاح نمود. در آيين افتتاح اين مراكز كه در دومين روز از هفته دولت برگزار شد ،خانم دكتر مرضيه فرشاد-معاون امور پيشگيري اداره كل بهزيستي استان اصفهان –خانم ...

ادامه مطلب

كودكان دوچرخه سوار وشعار مبارزه با مواد مخدر

همزمان با هفته مبارزه با مواد مخدر  اداره بهزيستي كاشان مسابقه دوچرخه سواري ويژه كودكان مهدهاي كودك تحت نظارت اداره بهزيستي كاشان را برگزار نمود . در ابتداي اين مراسم ،امين عسگري در جمع كودكان حاضر شد ودر خصوص اهميت سلامتي ومضرات سيگار با كودكان گفتگو كرد. سپس كودكان مسيري را با دوچرخه هاي خود كه با پيام هايي در ...

ادامه مطلب

بازديدمعاون امور اجتماعي اداره كل بهزيستي استان اصفهان

دكتر غيور –معاون امور اجتماعي اداره كل بهزيستي استان اصفهان به همراه اسماعيلي –كارشناس مسئول معاونت اموراجتماعي –از مجموعه اداره بهزيستي كاشان وواحدهاي دولتي وغير دولتي تحت نظارت اين اداره بازديد نمودند. در اين بازديد ،ابتدا عسگري –معاون مدير كل ورئيس اداره بهزيستي كاشان –گزارشي از عملكرد حوزه امور اجتماعي ارائه نموده ودر ادامه به برخي  مسائل وچالشهاي موجود در ...

ادامه مطلب

تجليل از مربيان ومديران مراكز تحت نظارت اداره بهزيستي كاشان

همزمان با هفته معلم وبا هدف قدرداني وتجليل از مديران ومربيان مراكز تحت نظارت اداره بهزيستي كاشان ،جشن هفته معلم در كانون الزهراء كاشان برگزار شد. اين آئين ،در آستانه ميلاد خجسته ومبارك  حضرت علي اصغر (ع) وامام جواد (ع) با حضور مديران ومربيان مهد هاي كودك تحت نظارت و مديران ومربيان خانه هاي كودك ونوجوان و مديران ومربيان مراكز ...

ادامه مطلب

تعامل اورژانس اجتماعي با مدارس

گسترش آسيب هاي اجتماعي در سطح جامعه وتنوع ظهور وبروز آن لزوم اطلاع رساني در خصوص شيوه هاي پيشگيري وشناسايي حل بحران هاي آن را ضروري مي سازد . ازاين رو طبق برنامه ريزي منسجم، اورژانس اجتماعي كاشان ،طي جلسات منظم ،در جمع والدين دانش آموزان حضور يافته ودر خصوص چگونگي فعاليت اورژانس اجتماعي ،نحوه خدمات رساني ،راههاي پيشگيري از آسيبهاي ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin