صفحه اصلی | تماس با | اطلاعات تماس با شهرستان

اطلاعات تماس با شهرستان

اطلاعات تماس با شهرستان های استان اصفهان

اطلاعات تماس با شهرستان های استان اصفهان شهرستان ها به همراه مدیر و شماره تماس رئيس بهزيستي شهرستان كاشان تلفن: 5330199-5330777-0361   فکس: 5334433 خيابان مدرس – بلوار شهيدان خاندايي – اداره بهزيستي شهرستان كاشان رئيس بهزيستي شهرستان شهرضا تلفن: 2220701-0321   فکس: 2220701 ميدان شهدا، بلوار شهيد مطهري رئيس بهزيستي شهرستان فريدن تلفن: 4222650-0372   فکس: 4222650 داران، خيابان گلستان شهداء، روبروي بنياد 15 خرداد ...

ادامه مطلب

اطلاعات تماس با مسوولين اداره بهزستي كاشان

معاون مدیر کل و رئيس بهزيستي كاشان مهدی جهادی تلفن: 55330199 و 55330777-031 نمابر: 55334433 آدرس: خيابان مدرس – بلوار شهيدان خاندايي – اداره بهزيستي شهرستان كاشان … معاونت بهزيستي و مسوول  امور اجتماعی بهزیستی كاشان سيد جواد ثنائي تلفن :55334436- 031 یا تلفن 55330199  و 55330777- 031 داخلی 127 نمابر:55336060-031 آدرس: خيابان مدرس – بلوار شهيدان خاندايي – اداره ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin