صفحه اصلی | تماس با

تماس با

آدرس مراکز معاینه طرح پیشگیری از تنبلی چشم

کاشان – مجتمع شهید باهنر کامو تلفن: 3782334 -0362 کامو – مجتمع شهید باهنر کامو کاشان – مجتمع شهید بهشتی برزک تلفن: 3473296 -0362 برزک – مجتمع شهید بهشتی برزک کاشان – مجتمع شهید تقیان سن سن تلفن: 2473334 سن سن – مجتمع شهید تقیان سن سن کاشان – مجتمع شهید رجایی جوشقانقالی تلفن: 3722525 -0362 جوشقانقالی – مجتمع شهید ...

ادامه مطلب

تماس با سایت

شما می توانید علاوه بر صفحه تماس با ما، از طریق شماره تلفن ۰۳۱۵۵۳۳۴۴۳۴ و یا ایمیل زیر با مدیران سایت تماس بگیرید.  Info@Kashan-Behzisti.Ir روابط عمومی اداره بهزیستی کاشان

ادامه مطلب

اطلاعات تماس با شهرستان های استان اصفهان

اطلاعات تماس با شهرستان های استان اصفهان شهرستان ها به همراه مدیر و شماره تماس رئیس بهزیستی شهرستان کاشان تلفن: ۵۵۳۳۰۱۹۹-۵۵۳۳۰۷۷۷-۰۳۱   فکس: ۵۵۳۳۴۴۳۴ خیابان مدرس – بلوار شهیدان خاندایی – اداره بهزیستی شهرستان کاشان رئیس بهزیستی شهرستان شهرضا تلفن: ۲۲۲۰۷۰۱-۰۳۲۱   فکس: ۲۲۲۰۷۰۱ میدان شهدا، بلوار شهید مطهری رئیس بهزیستی شهرستان فریدن تلفن: ۴۲۲۲۶۵۰-۰۳۷۲   فکس: ۴۲۲۲۶۵۰ داران، خیابان گلستان شهداء، روبروی بنیاد ۱۵ خرداد ...

ادامه مطلب

اطلاعات تماس با مسوولین اداره بهزستی کاشان

معاون مدیر کل و رئیس بهزیستی کاشان ام البنین متقی نژاد تلفن: ۵۵۳۳۰۱۹۹ و ۵۵۳۳۰۷۷۷-۰۳۱ نمابر: ۵۵۳۳۴۴۳۳ آدرس: میدان شورا – بلوار شهیدان خاندایی – اداره بهزیستی شهرستان کاشان … معاونت بهزیستی و مسوول  امورتوانبخشی بهزیستی کاشان سید جواد ثنائی تلفن :۵۵۳۳۴۴۳۶- ۰۳۱ یا تلفن ۵۵۳۳۰۱۹۹  و ۵۵۳۳۰۷۷۷- ۰۳۱ داخلی ۱۵۸ نمابر:۵۵۳۳۴۴۳۶-۰۳۱ آدرس: میدان شورا – بلوار شهیدان خاندایی – ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister