صفحه اصلی | انتشارات | مقالات کارمندان (صفحه 25)

مقالات کارمندان

تناقضات زمان ما

Paradox of Our Times تناقضات زمان ما Today we have bigger houses and smaller families, more conveniences but less time ما امروزه خانه های بزرگتر اما خانواده های کوچکتر داریم، راحتی بیشتر اما زمان کمتر we have more degrees but less common sense, more knowledge but less judgment مدارک تحصیلی بالاتر اما درک عمومی پایین تر، آگاهی بیشتر اما قدرت ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin