صفحه اصلی | روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان (صفحه 428)

روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

سپتامبر, 2009

 • 28 سپتامبر

  [contact-form 1 “فرم تماس 1”]

 • 21 سپتامبر

  رئيس اداره  بهزيستي كاشان محمد رضا خشتی تلفن: 5330199-5330777-0361 فکس: 5331811 آدرس: خيابان مدرس –میدان شورا- بلوار شهيدان خاندايي – اداره بهزيستي كاشان

 • 20 سپتامبر

  اطلاعات تماس با مدیران بهزیستی استان اصفهان پایگاه های سلامت اجتماعی استان اصفهان مراکز توانبخشی معلولان ذهنی پایگاههای دائمی سنجش بینایی مهد كودك ها مراکز کلینیک های مددکاری اجتماعی مراکز نگهداری وتوان بخشی معلولین مراکز شبه خانواده مراكز مشاوره خانواده مراكز ترك اعتياد

 • 20 سپتامبر

  خدمات

 • 16 سپتامبر

  تست برای منوها

  رئيس بهزيستي شهرستان كاشان محمد رضا خشتی تلفن: 5330199-5330777-0361 فکس: 5331811 آدرس: خيابان مدرس – بلوار شهيدان خاندايي – اداره بهزيستي شهرستان كاشان آدرس ایمیل: kashan@behzisty.ir * نام و نام خانوادگی : * آدرس ایمیل: موضوع پیام: *پیام: سازمان بهزیستی شهرستان کاشان

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister