صفحه اصلی | روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان (صفحه 412)

روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

شهریور, ۱۳۸۸

 • ۲۰ شهریور

  علل بی‌انگیزگی کارکنان چیست؟

  بي‌انگيز‌گي كاركنان تقريبا همواره ناشي از يكي از عوامل زير است: گزينش، هدف‌هاي مبهم و نامشخص، نظام ارزيابي عملكرد، نظام قدرداني و پاداش‌دهي سازمان يا عدم توانايي مدير در نشان‌دادن و قبولاندن كارآمدي نظام‌هاي ارزيابي و پاداش‌دهي سازمان به كاركنان. بهترين روش براي درك وضعيت انگيزه كاركنان، وابسته دانستن آن به سه رابطه مي‌باشد. زماني كه هر سه رابطه مذكور ...

 • ۲۰ شهریور

  صندلی محل کارتان قاتل شماست !

  اگر شما در حالت نشسته مشغول خواندن این مطلب هستید ، لحظه ای درنگ کرده و به این فکر کنید که بدن شما چگونه فشاری را تحمل می کند . ما هر روز به طور متوسط 8.9 ساعت را در حالت نشسته به سر می‌بریم. آیا نشستن زیاد باعث بروز درد در ناحیه کمرتان نشده است؟ آیا احساس بی‌حسی در ...

 • ۲۰ شهریور

  صرفه‏جویی در اقتصاد خانواده

  هيچ انساني نيست که براي خريد تمام آنچه دوست دارد، پول کافي داشته باشد. حتي انسان‌هاي ثروتمند. تعجب نکنيد، خيلي از آن‌ها هم خواسته‌هايشان از ثروتشان بيشتر است. با داشتن حقوق متوسط هم مي‌توانيد به خيلي از خواسته‌هايتان برسيد به شرط آنکه براي درآمدتان برنامه‌ريزي کرده و در مقابل برخي خواسته‌هايتان محکم بگوييد: نه. – جاهايي که پول‏هايتان را هدر ...

 • ۲۰ شهریور

  زنان شاغل و همسرانشان!

  زنان شاغل ميزان مشارکت همسرانشان را در امور منزل و خانه داري کم ارزيابي کرده اند و این مساله باعث فرسودگی جسمی و روحی آنان می شود. زنان شاغل تا چه حد در انجام و مسئوليتهاي مرتبط با خانه داري و امور منزل با وظايف ناشي از مسئوليتها و تعهدات شغلي و اشتغال خود احساس ناهماهنگي مي کنند. به بانوانى ...

 • ۲۰ شهریور

  ریشه های ناسزاگوئی و مبارزه با آن

  تحقیقات نشان داده‌اند بددهنی و پرخاشگری‌های کلامی که جزء لاینفک رفتار‌های روزمره برخی افراد است، تحت تاثیر یادگیری، عصبانیت، ریشه‌های تربیتی یا خلقی است. امکان بروز این رفتاشبه ارزش‌های اخلاقی هستند مورد تایید قرار نمی‌گیرد، زیرا بر خلاف تصور برخی افراد که تخلیه روانی را از فواید ناسزا‌گویی می‌دانند و حتی گاهی با سکوت خود باعث تثبیت چنین رفتار‌هایی در ...

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin