صفحه اصلی | روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان (صفحه 392)

روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

شهریور, ۱۳۸۸

 • ۱ شهریور

  قانون جامع حمايت از حقوق معلولان و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مصوب

  بسمه تعالي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و بدون ارایه نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم قانون اساسی طی نامه شماره 16078 مورخ 6/3/1383مجلس شورای ...

 • ۱ شهریور

  كميسيون پزشكي موضوع ماده 3

  نوان: دستورالعمل كميسيون پزشكي موضوع ماده 3 آئين نامه اجرايي قانون نحوه بازنشستگي معلولين حوادث ناشي از كار و بيماران ناشي از شرايط خاص كار و معلولين عادي – تاريخ تصويب: فروردين 1369 ماده 1- هدف : نحوه انجام كار كميسيون پزشكي موضوع ماده 3 آئين نامه اجرايي مصوبه 45664/ت 652 مورخ 1368/5/30 هيات وزيران مربوط به قانون بازنشستگي مصوبه ...

 • ۱ شهریور

  تناقضات زمان ما

  Paradox of Our Times تناقضات زمان ما Today we have bigger houses and smaller families, more conveniences but less time ما امروزه خانه های بزرگتر اما خانواده های کوچکتر داریم، راحتی بیشتر اما زمان کمتر we have more degrees but less common sense, more knowledge but less judgment مدارک تحصیلی بالاتر اما درک عمومی پایین تر، آگاهی بیشتر اما قدرت ...

 • ۱ شهریور

  اطلاعات تماس با مسوولين اداره بهزستي كاشان

  معاون مدیر کل و رئيس بهزيستي كاشان مهدی جهادی تلفن: 55330199 و 55330777-031 نمابر: 55334433 آدرس: خيابان مدرس – بلوار شهيدان خاندايي – اداره بهزيستي شهرستان كاشان … معاونت بهزيستي و مسوول  امور اجتماعی بهزیستی كاشان سيد جواد ثنائي تلفن :55334436- 031 یا تلفن 55330199  و 55330777- 031 داخلی 127 نمابر:55336060-031 آدرس: خيابان مدرس – بلوار شهيدان خاندايي – اداره ...

 • ۱ شهریور

  قانون تأمین حقوق زنان و كودكان بی‌سرپرست‌

  مصوب 1371/8/24 ماده1ـ به پیروی از تعالیم عالیه اسلام در جهت حفظ شؤون و حقوق  اجتماعی زن و كودك‌بی‌سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و به‌منظور اجرای قسمتی از اصل بیست و یكم‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌، زنان و كودكان بی‌سرپرستی كه تحت پوشش قوانین حمایتی‌دیگری نیستند از حمایتهای مقرر در این قانون بهره‌مند خواهند شد. ماده2ـ مشمولان ...