انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی

نشست هم اندیشی و هماهنگی بهزیستی کاشان با انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی با موضوع آموزش

نشست هم اندیشی با حضور معاون بهزیستی شهرستان، کارشناسان اورژانس اجتماعی در خصوص حمایت آموزشی از کودکان در معرض آسیب و بد سرپرست در محل دفتر انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان، در ابتدای این نشست شجری مدیرعامل این انجمن به شرح و زمینه ی فعالیتهای این انجمن پرداخت و گفت : از جمله فعالیتهای این انجمن خیریه ، حمایت و ارتقاء کرامت انسانی کودکان و تغییر از نگاه ابزاری به نگاه کرامت محور به کودکان، پیشگیری از کودک آزاری، ترویج و نهادینه ساختن فرهنگ احترام به حقوق کودک، بسط فرهنگ مشارکت و خیر خواهی_در جامعه، آموزش فرزند پروری به عنوان یکی از حقوق اساسی کودک (حق بر تربیت) برای تمام گروههای مرتبط با کودکان، تقویت نهاد خانواده به عنوان بستر رعایت حقوق کودکان، توجه به مصلحت کودک در تمام تصمیمات مرتبط با کودکان، مشارکت دادن کودکان حاشیه شهر در فعالیتهای مرتبط با آنها و گسترش نشاط اجتماعی کودکان مناطق آسیب شهر هاست.

در ادامه معاون و کارشناسان اداره بهزیستی کاشان با هم اندیشی به ارائه راهکارها و انتقال تجربیات خود جهت کمک به بهبود وضعیت کودکان آسیب دیده ی اجتماعی با تمرکز بر موضوع آموزش و تحصیل آنان پرداختند.

از جمله پیشنهادات این نشست، معرفی کودکان بازمانده از تحصیل به انجمن چتر نیلی و تسهیل انجام خدمات آموزشی به آنان بر اساس اولویت بندی نیازمندی ها، عدم موازی کاری در ارائه خدمات به کودکان آسیب دیده ، پیشنهاد برگزاری نمایشگاه مشترک از دست ساخته های کودکان و تعامل بهزیستی در جهت همکاری فرهنگ سرا ها برای برگزاری دوره های استعداد یابی و فبک انجمن خیریه ی چتر نیلی بود.