صفحه اصلی | آرشیو اخبار | اخبار ستادی | مدیر عامل سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان : موفقیت مدیریت شهری درهمراهی وحمایت مردم است
دیدار کارکنان سازمان رفاهی ورزشی کاشان با کارکنان بهزیستی کاشان هفته بهزیستی

مدیر عامل سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان : موفقیت مدیریت شهری درهمراهی وحمایت مردم است

همزمان با هفته بهزیستی مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی اجتماعی شهرداری کاشان در دیدار با معاون مدیر کل و رئیس اداره بهزیستی کاشان ضمن تقدیر و تشکر از تلاشهای اداره بهزیستی کاشان در راستای رفع نیازهای اجتماعی و نقش حمایتی این نهاد در جامعه، گفت: مدیریت شهری زمانی موفق خواهد بود که مردم با آن همراه شوند چرا که اگر این اتفاق نیافتد هر تصمیم برای تعالی مجموعه شــهر و شــهروندان با شکست روبرو خواهد شد .

محمد حسین واحدیان در ادامه افزود:سازمان فرهنگی اجتماعی وظیفه دارد با مشارکت جویی، اجرای برنامه های متناسب فرهنگی و هنری بر روی فرهنگ شهروندی و نشاط اجتماعی تمرکز کند تا در نتیجه آسیبهای اجتماعی کاهش پیدا کند.

واحدیان درادامه بر لزوم پرداختن به مسئله طلاق به عنوان حادترین معضل اجتماعی در کاشان گفت: امید است با تعامل دوسویه در جهت کاهش این معضل گامهای مثبتی برداشــته شــود.

 در ادامه ایــن دیدار متقی نژاد معاون مدیرکل و رئیس اداره بهزیستی کاشان با تقدیر از تلاشهای شهرداری کاشان به خصوص سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در حوزه آموزش شهروندی و فرهنگسازی اجتماعی گفت: شهرداری همواره به عنوان یک نهاد قدرتمند در حوزه اجتماعی ما را همراهی و با تمام توان خود اداره بهزیستی کاشان را در کلیه برنامه ها پشتیبانی کرده است.

متقی نژاد افزود: نقش شهرداری در حوزه حمایت و فرهنگسازی اجتماعی برای شهروندان را نمیشــود نادیده گرفت و باید به این موضوع اشــاره داشت که سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری کاشان راهبردیترین و راهگشــاترین نقش را در ارتقا سطح کیفی زندگی شهروندان و آموزشهای فرهنگی در سایه شناخت حقوق شهروندی دارد. در این دیدار مقرر شــد تفاهم نامه ای در راســتای کاهش پدیده ی طلاق در کاشان بین سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و اداره بهزیستی کاشان منعقد شود.

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

نماینده ولی فقیه در کاشان: خدمت در بهزیستی خدامدارانه است

خدمت در بهزیستی خدامدارانه است

نماینده ولی فقیه در کاشان با بیان اینکه خدمت در بهزیستی بی ریا، مخلصانه و ...

جلسه ی تبیین ، توجیه و جانمایی سامانه ی “تصمیم” در فرمانداری کاشان برگزار شد

با حضور کارشناسان ادارات و دستگاههای مرتبط، جلسه ی تبیین و توجیه سامانه کنترل و ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister