صفحه اصلی | آرشیو اخبار | اخبار توانبخشی | ‘سی بی آر’ روزنه ی امید تعامل هر چه بهتر معلولان با جامعه است

‘سی بی آر’ روزنه ی امید تعامل هر چه بهتر معلولان با جامعه است

در راستای تحقق اهداف سی بی آر و هم افزایی بین بهزیستی و بخشداری ها و خانه های بهداشت در روستاها اولین جلسه ی شورای توان بخشی مبتنی بر جامعه در سال جدید در روستای سن سن تشکیل گردید .

در ابتدای این جلسه که با حضور سید جواد ثنائی کارشناس مسئول توانبخشی ، احمدی مقدم کارشناس سی بی آر بهزیستی شهرستان کاشان ، عظیمی مسئول مجتمع بهزیستی شهید تقیان سن سن ، بهورز و برخی اعضا شورای روستا در محل مجتمع شهید تقیان سن سن تشکیل گردید ، ثنائی معاون و کارشناس مسئول توانبخشی بهزیستی شهرستان کاشان ضمن خیر مقدم به مدعوین،از اجرای طرح سی.بی.آر به منظور برابرسازی فرصت ها و هم افزایی بهتر معلولان با خانواده و اجتماع یاد کردو ابراز داشت از اهداف برگزاری این جلسه توجه به بحث توانبخشی مبتنی بر توانایی‌های معلولین است  و باید با تشویق ، حضور معلولین در اجتماع به عنوان فرد تاثیرگذار در اجتماع مورد توجه قرار گیرد.

ثنائی در ادامه ی سخنان خود با اشاره به رویکردهای جدید ارائه خدمات به معلولان گفت: بخشداران، دهیاران و ادارات مختلف باید در زمینه توان‌بخشی معلولان در جامعه وارد میدان شده است و مساعدت لازم را برای توانمندسازی آنان داشته باشند.

وی همچنین تصریح نمود ما در اداره بهزیستی شهرستان کاشان، درصدد گسترش بیشتر  CBRدر روستاها هستیم، و اهداف سی بی آر در راستای خدمات دهی بهتر به معلولان و نیازمندان زیر پوشش بهزیستی در سطح روستاها با همکاری تسهیل‌گران محلی، بهورزان، دهیاران و سایر گروه‌های اجتماعی اجرا می‌شود.

سپس احمدی مقدم کارشناس سی بی آر بهزیستی شهرستان کاشان با تببین اهداف CBR   چه در بخش شهری و چه در بخش روستایی با اشاره به زمینه ی فعالیتهای سی بی آر ابراز کرد: توانبخشی مبتنی بر جامعه ، مبتنی بر رویکرد چند بخشی است تا از ظرفیت و پتانسیل‌های فرد معلول و خانواده اش ، جامعه و نهادهای دولتی و نیز بخش خصوصی جهت توانمند سازی معلولین در همه زمینه‌های زیستی –روانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قدم بردارد.

ایشان در ادامه افزود : هدف اصلی سی بی آر  توانمند سازی معلولین است که دراین راستا باید باهمت وهمیاری مردم ومسئولین واستفاده از ظرفیت های موجود درروستا گام برداشت .وپس از بررسی وضعیت موجود ، بستر حضور معلول درجامعه ر ا فراهم نموده و با مناسب سازی منزل ومحیط زندگی و رفع موانع  حضور پررنگ این عزیزان را در جامعه شاهد باشیم که ان شا االله این امر با تعامل مثبت اداره بهزیستی با بخشداری ،دهیاری و دیگر دستگاهها و نهاد های مدنی محقق خواهدگردید که در برنامه‌های آتی ما به جد  به دنبال بحث مشارکت‌های معلولین در سطح اجتماع خواهیم بود.

در پایان این نشست ، بهورز و اعضای شورا با استقبال از موضوعات مطروحه قول همکاری مساعد و مثبت را در همیاری با بهزیستی دادند و مقرر گردید سرکار خانم حسین زاده به عنوان تسهیلگر و رابط اداره بهزیستی کاشان در روستای سن سن فعالیت خود را آغاز نماید .

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

تزریق واکسن کرونا به سالمندان مستقر در مراکز تحت نظارت بهزیستی کاشان ، تزریق واکسن کرونا به جامعه هدف بهزیستی، تزریق واکسن کرونا به مددجویان بهزیستی، اولویت واکسن کرونا

تزریق واکسن کرونا به سالمندان مستقر در مراکز تحت نظارت بهزیستی کاشان

متقی نژاد ،معاون مدیر کل و رئیس اداره بهزیستی کاشان از تزریق واکسن کرونا به ...

اداره بهزیستی کاشان، مددجوی جسمی حرکتی شاعر ، هنرمند، مخترع ایرج نوروزی خراقی،

دیدار شهردار وامام جمعه ی راوند و دیگر مسئولین شهری با شاعر ،نویسنده و مخترع دارای معلولیت جسمی و حرکتی

بمناسبت ایام الله دهه میارک فجر شهردار کاشان با همراهی جمعی از مدیران شهری در ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister