صفحه اصلی | آرشیو اخبار | اخبار اجتماعی | هدیه ای به جامعه ی کارگری کاشان در روز جهانی کارگر

هدیه ای به جامعه ی کارگری کاشان در روز جهانی کارگر

مقارن با روز جهانی کارگر و در راستای  اجرای تفاهم نامه ی امضا شده بین اداره بهزیستی و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی کاشان ، مرکز خدمات مشاوره ای پیشگیری و اورژانس اجتماعی با حضور جهادی معاون مدیر کل و رئیس اداره بهزیستی و کارشناسان و همچنین رئیس و کارشناسان اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی ، در کارخانه ی سیمان کویر کاشان افتتاح گردید.

گفتنی است بهزیستی با همکاری اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی کاشان با خلق این ابتکار بنا دارند با ارائه ی خدمات مشاوره ای و آموزش مهارتهای زندگی در محیط کار و مداخله در بحران آسیب های اجتماعی ( اورژانس اجتماعی ) طرحی نوین را در ارائه ی نحوه ی خدمات به جامعه کارگری و خانواده ی آنان اجرا نمایند.

در این مراسم مهدی جهادی طی سخنانی ضمن تبیین شرح وظایف بهزیستی و مشخصا واحد های پیشگیری و اورژانس اجتماعی افزود :  انتظار می رود اجرای این طرح نقش بسزایی در بالابرد سطح روحیه ی کارگران ، استحکام بنیان خانواده های این عزیزان و در نهایت افزایش راندمان کارکرد ایشان را در محیط کار ایفا نماید.

شایان ذکر است کارخانه ی سیمان کویر کاشان با جمعیت کارگری 1400 نفر به عنوان اولین شرکت خصوصی مجری این طرح پایلوتی می باشد.

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister