صفحه اصلی | آرشیو اخبار | اخبار پیشگیری | مراسمی در مرکز گذری کاهش آسیب نوید به مناسبت هفته ملی مبارزه با ایدز

مراسمی در مرکز گذری کاهش آسیب نوید به مناسبت هفته ملی مبارزه با ایدز

مقارن با هفته ملی مبارزه با ایدز و به همین مناسبت مراسمی در مرکز گذری کاهش آسیب نوید برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان، این مراسم با حضور معاون سیاسی اجتماعی فرماندار،جهادی، معاون مدیر کل و رئیس اداره بهزیستی کاشان کارشناسان اداره بهزیستی، کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی و برخی مراجعان این مرکز انجام گرفت.

در ابتدای مراسم قپانی پور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری کاشان طی سخنانی، محور فعالیت ها و استراتژی های اصلی مبارزه با ایدز در شهرستان را تبیین نمود.

وی با تاکید بر آموزش صحیح، پیشگیری و درمان سریع، اشاعه فرهنگ اصیل اسلامی – مذهبی را از جمله راهکارهای مهم برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی از جمله ایدز برشمرد.

در ادامه یکی از بانوان HIV مثبت با سخنان تاثیر گذاری همگان را به یاری و همراهی و همدلی با قربانیان بی گناه این بیماری خطرناک دعوت نمود.

در پایان پرسنل مرکز مسابقه ای با موضوعیت راههای پیشگیری و درمان ایدز در بین حاضرین برگزار نموده و جوایزی به برندگان اهدا نمودند.

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

سنجش بینایی کودکان 3 تا 6 سال در ایام کرونا

اجرای طرح غربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال در شهرستان کاشان

معاون مدیرکل و رئیس اداره بهزیستی کاشان از اجرای غربالگری بینایی کودکان سه تا شش ...

غریال گری بینائی-بهزیستی کاشان، آمبلیوپی چشم

#اینفوگرافی / آغاز طرح غربالگری بینایی

اینفوگرافی / آغاز طرح غربالگری بینایی به دلیل شیوع ویروس کرونا زمان اجرای طرح پیشگیری ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister