صفحه اصلی | آرشیو اخبار | اخبار توانبخشی | گزارش جلسه کمیته توانبخشی روستای مشکات

گزارش جلسه کمیته توانبخشی روستای مشکات

روز یکشنبه مورخه  94/06/29 باحضـور معاون مديركل و رئيس اداره بهزیسـتی کـاشـان ،جهادی ومسـئـول پایگاه  سی بی آرسرکار خانم احمدی مقدم ؛جناب آقای تخت فیروزه وخانم به افتاده بهورزان خانه بهداشت مشکات  وسرکارخانم کاظمی عضوشورای شهر مشکات جلسـه ای درخانه بهداشت شهرمشکات برگــزارگردیـد.موضـوع جلسـه درخصـوص  توانمند سازی واشتغال به کار یکی از مددجویان اعصـاب وروان سی بی آر  بـود  جلسه بانام ویادخداشروع شد. جهادي دررابطه با فعالیت های بهزیستی ونحوه ارائه خدمات به جامعــه هدف صحبت هایی ایراد كرد وتاثیر تعامل وهمکاری نهاد هاوارگان های دیگرازجمله شهرداری وشورای شهر در ارائه بهتر خدمـات  به مددجویان رامتذکرشدند.سپس مسئول پایگاه سی بی آر به شرح مشکل توانخواه پرداختند ودراین خصوص به بحث وتبادل نظرپرداختند .

سپس سرکار خانم کاظمی عضو  شورای شهر مشـکات  نیـزدراین خصـوص صحبت هایی ایراد كرد واعلام آمادگی کرد که درخصوص معلولین این منطقه نهایت همکاری را با اداره بهزیستی داشته باشند درپایان مقرر شد پس از توجیه فرد موردنظر وانجام آزمایشات لازم وتست اعتیاد ؛درخصوص اشتغال به کار نامبرده درقسمت فضای سبز شهرداری مشکات اقدام گردد. درپایان جلسه  مسئول سی بی آر در رابطـه با نقـش تسهیلگری درمناطق روستایی صحبت کردندومقرر شد جلسه ای دراین خصوص باحضور بهـورزان خـانه بهداشت شهردارمحترم واعضـای شورای شهـر مشکات به زودی درشهرداری مشکات برگزارگردد.

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

نمایشگاه دستاورد مددجویان بهزیستی

برپایی بازارچه دائمی برای بانوان کاشانی و زنان سرپرست خانوار در فرهنگسرای فیض کاشان

بازارچه دائمی مشاغل خانگی برای بانوان، بویژه زنان سرپرست خانوار در فرهنگسرای فیض کاشان برپا ...

اقدامات زمینه ساز جدید برای اشتغالزایی مددجویان سی بی آر در کاشان، اشتغال مددجویان بهزیستی

اقدامات زمینه ساز جدید برای اشتغالزایی مددجویان CBR در کاشان

برگزاری جلسه و فراهم ساختن مقدمات به شکلی نو ، برای اشتغال زایی مددجویان روستایی ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister