صفحه اصلی | آرشیو اخبار | اخبار پیشگیری | جلسه کنترل و پیشگیری از ایدز در کاشان برگزار شد.

جلسه کنترل و پیشگیری از ایدز در کاشان برگزار شد.

اداره بهزیستی کاشان ،جلسه بررسی راهکارهای پیشگیری از انتقال ایدز را برگزار کرد.

این جلسه با حضور مهدی جهادی “معاون مدیر کل و رئیس اداره بهزیستی کاشان”و کارشناسان امور پیشگیری ،کارشناس مسئول دفتر ایدز وکارشناسان مربوطه ، چند تن از صاحب امتیازان مراکز MMT شهرستان در محل مرکز گذری کاهش آسیب نوید کاشان تشکیل شد.

هدف از برگزاری این جلسه ارتقاء تعامل بین بخشی این اداره با دانشگاه علوم پزشکی و سایر ارگان ها در راستای کمک به بیماران مبتلا به ویروس HIV وخانواده های ایشان بود.

دکتر صحت ،مسئول فنی مرکز گذری کاهش آسیب نوید ،با ارائه گزارشی از وضعیت بیماران ویروس ایدز در این شهرستان به راههای انتقال این بیماری اشاره نموده و اتخاذ تدابیر و عزم مسئولین و همکاری نهادها را در جهت پیشگیری و کاهش شیوع این بیماری خواستار شد.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر اعضاء ،مقرر شد ،در راستای افزایش بازدهی و رسیدن به نتایج مطلوب ،جلسات به صورت مستمر برگزار گردد.

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

سنجش بینایی کودکان 3 تا 6 سال در ایام کرونا

اجرای طرح غربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال در شهرستان کاشان

معاون مدیرکل و رئیس اداره بهزیستی کاشان از اجرای غربالگری بینایی کودکان سه تا شش ...

غریال گری بینائی-بهزیستی کاشان، آمبلیوپی چشم

#اینفوگرافی / آغاز طرح غربالگری بینایی

اینفوگرافی / آغاز طرح غربالگری بینایی به دلیل شیوع ویروس کرونا زمان اجرای طرح پیشگیری ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister