صفحه اصلی | آرشیو اخبار | خبر ویژه | همایش جامعه بینا شهروند بینا

همایش جامعه بینا شهروند بینا

 چاپ مقالات برگزیده
به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند مقالات برگزیده همایش در مجلات علمی – پژوهشی با نمایه ISC به چاپ خواهد رسید.
 آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات
وب سایت اولین همایش ملی جامعه بینا، شهروند نابینا راه اندازی گردید. پژوهشگران محترم می توانند از طریق سامانه کاربر، ضمن ثبت نام نسبت به ارسال چکیده و اصل مقاله اقدام نموده و پیگیر فعالیت های جاری همایش نیز باشند.
  معرفی همایش

جامعه اسلامي نابينايان كاشان تشكلي است مردم نهاد كه در سال 83 با 83 عضو كار خود را با هدف ارتقاي سطح زندگي فردي،خانوادگي و اجتماعي اعضاي نابينا و كم بيناي خود آغاز كرده و هم اكنون با 474عضو در قالب بخشهاي اداري، فرهنگي، آموزشي، مددكاري اجتماعي و مشاوره مجدانه در راستاي تحقق اهداف خود می‌کوشد. اما تجربه ده سال تلاش بي وقفه اين مركز نشان می‌دهد افزايش سطح دانش و آگاهي، مهارت، خلاقيت، اعتماد به نفس شخص نابينا و كم بينا بدون تغيير و مناسب سازي حوزه هاي گوناگون زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي وي نتيجه اندك وگاه معكوسي خواهد داشت.  اين تغيير ميسر نخواهد شد مگر بواسطه تعميق شناخت همه جانبه جامعه از مسائل، مشكلات و محدودیت‌های فراروي آن‌ها از يكسو و از سوي ديگر شناسائي و ايجاد امكانات، فرصت‌ها و راهكارهاي مناسب براي فائق آمدن بر مسائل مذكور. برگزاري همايشي تخصصي در رابطه با مسائل و مشكلات نابينايان و كم بينايان در ابعاد مختلف حقوقي، اجتماعي، روانشناختي و آموزشي بي ترديد اقدام موثری خواهد بود جهت بهره گیری از دانش علمی و تخصصی گروه های حقوق، علوم اجتماعی، روانشناسی، علوم تربیتی و مدیریت. 

  محورهای کنفرانس

محورهاي اصلی

 • مساله پژوهي و راه حل يابي در عرصه هاي مختلف علمي درباره نابينايي و كم بينايي
 • زمینه‌ها و عوامل اجتماعي موثر بر كاهش يا افزايش كيفيت زندگي افراد نابينا و كم بينا
 • زمینه‌ها و عوامل فرهنگی موثر بر كاهش يا افزايش كيفيت زندگي افراد نابينا و كم بينا
 • محدودیت‌ها و فرصتهاي حقوقي موجود براي نابينايان و كم بينايان
 • زمینه‌ها و ظرفيتهاي آموزشي و تربيتي
 • عوامل و زمينه هاي موثر در بهداشت رواني و رشد شخصيتي
 • زمینه ها و عوامل موثر بر بهبود کیفیت مدیریت شهری برای افراد نابینا و کم بینا
 • شناسایی تکنولوژی های نوین ارتباطی مورد نیاز نابینایان و کم بینایان

محورهاي فرعي 

 • مهارتهاي اجتماعي موثر و ضروري براي ارتقا كيفيت زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي نابينايان و كم بينايان
 • روش‌ها، تکنیک‌ها و تکنولوژی‌های آموزشي مناسب براي نابينايان و كم بينايان
 • شيوه هاي آموزش عمومي جامعه و فرهنگ سازي جهت مديريت صحيح سطوح مختلف تعامل با افراد نابينا و كم بينا
 • توزيع اجتماعي و اقتصادي نابينايي و كم بينايي
 • فرايند هاي جامعه پذيري، هويت يابي و ادغام اجتماعي افراد نابينا و كم بينا
 • نقش و سهم افراد نابينا و كم بينا در خانواده (تشكيل، مديريت، تامين و تخصيص منابع، سرمایه‌ها و….)
 • اشتغال افراد نابينا و كم بينا (زمينه هاي شغلي، بازار كار،،عوامل بازدارنده يا تسهيل كننده و…)
 • كيفيت سنجي خدمات اجتماعي و رفاهي و توانبخشي ويژه نابينايان و كم بينايان
 • نقش و عملكرد نهادهاي دولتي و غير دولتي ( خيريه و خودبنياد ) در حمايت از نابينايان و كم بينايان
 • تجارب جهاني و برنامه هاي داخلي در خصوص ارتقاي كيفيت زندگي نابينايان و كم بينايان
 • بررسي و ارزيابي كيفيت قوانين و مقررات موجود براي نابينايان و كم بينايان در زمينه هاي مختلف از جمله خانواده، خدمات و تسهيلات اجتماعي، اشتغال، تحصيلات و..
 • بررسي پيش شرط‌های حقوقي و قانوني لازم درباره نابينايان و كم بينايان جهت رفع مسائل و مشكلات آن‌ها در سطوح مختلف فردي، خانوادگي و اجتماعي
  کارگروه های همایش

 • کارگروه مطالعه ابعاد روانشناختی نابینایان و کم بینایان
 •  کارگروه بررسی قوانین و مقررات مربوط به نابینایان و کم بینایان
 •  کارگروه شناخت کیفیت زندگی و مسائل اجتماعی نابینایان و کم بینایان
 •  کارگروه ارزیابی تجارب و تکنولوژی های آموزشی مربوط به نابینایان و کم بینایان
 • کارگروه بررسی نهادهای اجتماعی، مدیریت شهری و مسائل فرهنگی نابینایان و کم
دبیرخانه کنفرانس

آدرس دبیرخانه : دانشگاه کاشان – کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی

تلفن : 03155912765

فکس : 03155912765

تاریخ های مهم

 زمان برگزاری همایش : 

سه شنبه و چهارشنبه مورخ 21 و 22 مهرماه 1394

اعلام فراخوان همایش : 
5 اردیبهشت ماه 1394

آخرین مهلت دریافت چکیده :
31 خرداد ماه 1394

دریافت اصل مقالات :
1 شهریور 1394

اعلام نتایج داوری :
30 شهریور 1394

ارزیابی و پاسخ گویی به درخواست‌های مشارکت در گردهمایی :
حداکثر تا 10 مهرماه 1394

همایش جامعه بینا شهروند بینا

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

نامگذاری سالن اجتماعات بهزیستی شهرستان کاشان بنام شهید جواد قنایی مقدم،سالن اجتماعات بهزیستی شهرستان کاشان مزین به نام شهید والامقام شهید قنایی شد،شهید جواد قنایی مقدم درتاریخ 08/08/1360و در سن 28سالگی به درجه ی والای شهادت نائل آمد. شهید جواد قنایی مقدم کارمند شهید اداره بهزیستی کاشان

نامگذاری سالن اجتماعات بهزیستی شهرستان کاشان بنام شهید جواد قنایی مقدم

سالن اجتماعات بهزیستی شهرستان کاشان مزین به نام شهید والامقام شهید قنایی شد  همزمان با ...

شلتر و یک پناهگاه شبانه برای افراد بی خانمان ،لزوم ارتباط و تعامل بیشتر نیروی انتظامی و بهزیستی برای بررسی علل و عوامل خشونت در کاشان،گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و روز جهانی بدون خشونت ،، سرهنگ حسین بساطی فرمانده نیروی انتظامی کاشان ،شلتر و یک پناهگاه شبانه برای افراد بی خانمان

در دیدار فرمانده نیروی انتظامی با معاون مدیرکل و رئیس اداره بهزیستی کاشان مطرح شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister