صفحه اصلی | آرشیو اخبار | اخبار مشارکت ها | برگزاري جلسه توجيهي غربالگري شنوايي

برگزاري جلسه توجيهي غربالگري شنوايي

اداره بهزیستی کاشان،جلسه غربالگرایی شنواییاداره بهزيستي كاشان،در راستاي افزايش تعامل بين بخشي وكاهش وپيشگيري از معلوليت شنوايي ،جلسه توجيهي غربالگري شنوايي را برگزار نمود.

اين جلسه در محل سالن اجتماعات اداره بهزيستي كاشان وبا حضور مسئولين بخش هاي نوزادان بيمارستانها وزايشگاه هاي شهرستان هاي كاشان وآران وبيدگل برگزار شد.

مهدي جهادي –معاون مدير كل ورئيس اداره بهزيستي كاشان-ضمن تشكر از حضور مدعوين ،در خصوص عملكرد اين اداره در حوزه هاي مختلف بوي‍‍ژه خدمات حوزه پيشگيري مطالبي را به اختصار توضيح داد.

ايشان در ادامه با ارائه توضيحاتي در خصوص تاريخچه فعاليت بهزيستي در حيطه غربالگري شنوايي ابراز داشت :”اميدواريم با برگزاري اين جلسه ،در اجراي روند برنامه غربالگري شنوايي ضمن تبادل نظر ورفع نواقص خدمات بهتري را ارائه نماييم.”

در ادامه ياوري –كارشناس شنوايي شناسي –با بيان اين كه  اجراي اين طرح در دنيا ودر كشور ايران از سال 1380آغاز شده ،افزود :”اداره بهزيستي كاشان از سال 1386فعاليت خود را آغاز نموده ودر حال حاضر واحد شنوايي شناسي اين اداره مجهز به دو دستگاه OAE ويك دستگاه ABR پيشرفته ويك دستگاه تشخيص مي باشد.

كارشناس شنوايي شناسي اداره بهزيستي كاشان با بيان اينكه به دليل بالا بودن درصد ناشنوايي  وكم شنوايي نوزادان وتاثير آن در گفتار ورفتار كودكان  داراي اهميت است ضرورت غربالگري شنوايي كودكان را ضروري مي سازد.

اداره بهزیستی کاشان ،جلسه شنوائی سنجی ،غربالگری شنوایی

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

برگزاری جلسه توجیهی مسكن واشتغال در اداره بهزیستی کاشان

جلسه توجیهی مسکن واشتغال در اداره بهزیستی کاشان برگزار شد. در این جلسه کریم زاده- ...

اداره بهزیستی کاشان ،میزبان معاون امورمشارکت های مردمی

در آستانه میلاد حضرت امام علی (ع) وروز مددکار ،آقای علی اصغر شاهزیدی-معاون مشارکت های ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister