صفحه اصلی | آرشیو اخبار | اخبار ستادی | تعامل اداره بهزیستی کاشان با شرکت فولاد امیر کبیر

تعامل اداره بهزیستی کاشان با شرکت فولاد امیر کبیر

اداره بهزیستی کاشان به همراه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ،در راستای توسعه سلامت روانی وکاهش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی ،با مدیر عامل شرکت فولاد امیر کبیر تشکیل جلسه داد.

ادر این جلسه آقای جهادی –معاون مدیر کل ورئیس اداره بهزیستی کاشان – با اشاره به انعقاد تفاهم نامه فیمابین این اداره واداره تعاون کار ورفاه اجتماعی ،اهداف و شیوه های همکاری وتعامل این اداره را با این شرکت توضیح داد.

مهدی جهادی ،با اشاره به اهمیت لزوم صیانت از نیروی انسانی و اهداف وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی ،لزوم توجه به قشر کارگر ودغدغه های ایشان،ابراز داشت:  “همانطور که ایجاد محیط کار ایمنی فیزیکی در محیط کار ضرورت دارد ،ساماندهی شرایط روحی وروانی کارگران هم لازم وضروری است.  “

جلسه اداره بهزیستی کاشان و شرکت فولاد امیر کبیر

معاون مدیر کل ورئیس اداره بهزیستی کاشان ،با ارائه گزارشی از تاریخچه تاسیس اورژانس خدمات اجتماعی و نحوه ارائه خدمات آن، در خصوص همکاری اورژانس سیار واستقرار آن به همراه یک مددکار ،در این شرکت ،جهت مداخله در بحران های فردی وخانوادگی کارگران ، اعلام آمادگی نمود.

وی همچنین ،در خصوص برگزاری دوره های مهارت های زندگی ویژه کارگران وخانواده های آنها قول مساعد داد.

مهندس قانونی –مدیر عامل شرکت فولاد امیر کبیر –با تشکر از اداره بهزیستی وکارشناسان آن ،افزود:  “این شرکت در حال حاضر بیش از 280پرسنل در بخش های مختلف دارد واز آنجا که عدم توجه به نیروی کار می تواند مقدمات تنش در محیط کار را فراهم سازد بهره مندی پرسنل را از برنامه های سلامت اجتماعی ضروری دانست. “

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

آیین گرامیداشت فرزندان مکلف کارکنان اداره بهزیستی شهرستان کاشان برگزار شد

آیین گرامیداشت فرزندان به سن تکلیف رسیده کارکنان اداره بهزیستی شهرستان کاشان

در روزهای گرامیداشت هفته ی دولت و با حضور متقی نژاد معاون مدیر کل و ...

افتتاحیه هفته بهزیستی سال 1400، هفته بهزیستی سال 00

از ۲۵ تیر ۹۹ تا ۲۵ تیر ۱۴۰۰ تعداد ۴۰۵ طرح اشتغالزایی، مسکن و مرکز توانبخشی بهزیستی کاشان به بهره برداری رسید

رییس اداره بهزیستی کاشان از اجرای ۴۰۵ طرح اشتغالزایی، مسکن و مرکز توانبخشی این اداره ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister