صفحه اصلی | آرشیو اخبار | اخبار مشارکت ها | اداره بهزیستی کاشان ،میزبان معاون امورمشارکت های مردمی

اداره بهزیستی کاشان ،میزبان معاون امورمشارکت های مردمی

در آستانه میلاد حضرت امام علی (ع) وروز مددکار ،آقای علی اصغر شاهزیدی-معاون مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان اصفهان- به همراه کارشناس مشارکت های مردمی از اداره بهزیستی کاشان بازدید نمود.

معاون مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان اصفهان،ضمن بازدید از طرح ها ی مسکن واشتغال شهرستان کاشان ،ضمن بررسی فعالیت های انجام شده ،جهت پیشرفت فعالیت ها وخدمات راهکارهایی ارائه نمود.

 شاهزیدی ،در این سفر کاری ،جلسه ای نیز با پرسنل اداره بهزیستی کاشان برگزار نمود.

در این نشست صمیمانه ،مهدی جهادی-معاون مدیر کل ورئیس اداره بهزیستی کاشان- ضمن عرض خیر مقدم به میهمانان،به همکاری  مستمر وپشتیبانی این حوزه به این اداره اشاره نموده وابراز داشت :” در سایه این همکاری خوب وبا پیگیری کارشناسان حوزه اشتغال ومسکن این اداره توانسته اعتبارات قابل توجهی را جذب نماید.”

مهدی جهادی ،فعالیت های امور مشارکت های مردمی راقائم به جمع دانسته واذعان نمود:”تمامی پرسنل این اداره با عزمی استوار وحرکتی جهادی در زمینه جذب وجلب مشارکت های مردمی تلاش می نمایند.

 در ادامه معاون امورمشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان اصفهان با اذعان به شعار سال،ابراز داشت :”بدون همدلی وهمزبانی نمی توان در بهزیستی کار کرد.

علی اصغر شاهزیدی،مردم را عائله خوب خدا دانسته ولزوم توجه ودقت به کیفیت خدما ت ارائه شده در مراکز را از وظایف اصلی کارشناسان برشمرده وابراز داشت :”هدف از اجرای اصل 44قانون اساسی ،کاهش تصدی دولت ،ارائه خدمات مطلوب ،بهینه ،تخصصی است،لذا با توجه به اینکه در حال حاضر وضعیت مراکز غیردولتی تحت نظارت در استان به نسبت سایر استانهای کشور در حد خوبی است لذا در راستای تکریم ارباب رجوع ومردم نباید خدمات بی کیفیتی در مراکز ارائه شود.

وی همچنین ،شغل را هویت اجتماعی هر فرد دانسته وضمن ترغیب پرسنل به تلاش در راستای توانمند سازی جامعه هدف وایجاد فرصت های شغلی افزود :”با تامین شغل ، هر فردی ضمن ایفای نقش اجتماعی خود ،در راستای کاهش آسیب های اجتماعی نیز موثر خوایم بود.

علی اصغر شاهزیدی،از جلب مشارکت های مردمی به عنوان شاه کلید در این سازمان نامبرده وگفت:”جلب مشارکت های مردمی علاوه برمعرفی سازمان وایجاد وجه اجتماعی،باعث مشگل گشایی در سازمان شده وبه مثابه خونی که در رگ جریان دارد، به اجرای فعالیت ها وخدمات سازمان کیفیت می بخشد.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
کارمندان بهزیستی کاشان ،علی اصغر شاهزیدی
کارمندان بهزیستی کاشان ،علی اصغر شاهزیدی

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

برگزاری جلسه توجیهی مسكن واشتغال در اداره بهزیستی کاشان

جلسه توجیهی مسکن واشتغال در اداره بهزیستی کاشان برگزار شد. در این جلسه کریم زاده- ...

برگزاري جلسه توجيهي غربالگري شنوايي

اداره بهزيستي كاشان،در راستاي افزايش تعامل بين بخشي وكاهش وپيشگيري از معلوليت شنوايي ،جلسه توجيهي ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister