صفحه اصلی | آرشیو اخبار | اخبار مشارکت ها | آماده سازي شغلي جامعه هدف چرا وچگونه؟

آماده سازي شغلي جامعه هدف چرا وچگونه؟

دوره آماده سازی شغلی

دوره آموزشي آماده سازي شغلي ويژه كارشناسان ومددكاران حوزه امور اجتماعي وتوانبخشي ادارات بهزيستي منطقه دو اداره كل بهزيستي استان اصفهان در شهرستان كاشان برگزار شد.

 اين دوره آموزشي،با حضور خانم حسين زاده –كارشناس مسئول  كارآفريني واشتغال اداره كل بهزيستي استان اصفهان –صديقيان –  -وبيش از 40نفر از كارشناسان امور توانبخشي واموراجتماعي ادارات بهزيستي شهرستان هاي كاشان ،آران وبيدگل ونطنز در محل سالن اجتماعات اداره بهزيستي كاشان برگزار شد.

آقاي جهادي- سرپرست اداره بهزيستي كاشان –ضمن عرض خير مقدم به كارشناسان و مدعوين ،شهادت حضرت امام سجاد (ع) را تسليت گفت .

سرپرست اداره بهزيستي ،با اشاره به آيات سوره دهر در خصوص ويژگي هاي مددكاران با اشاره به ويژگي هاي حضرت علي (ع) به عنوان مددكار بزرگ تاريخ  مطالبي را ذكر نمودند.

در ادامه خانم حسين زاده ،از زحمات اداره بهزيستي كاشان در برگزاري اين جلشه تشكر نمودند.ايشان در خصوص اهداف برگزاري اين دوره آموزشي ،چگونگي اجراي آن ومطالب مورد اهميت مطالبي را تشريح نمودند.

كارشناس كارآفريني و اشتغال بهزيستي استان اصفهان ،در خصوص چگونگي توانمند سازي  مددجويان وتوانخواهان وچگونگي پرداخت تسهيلات وآخرين دستورالعمل ها وضوابط ومقررات مطالبي را به تفصيل بيان كرد.

در ادامه ،كارشناسان ومددكاران در قالب دوكارگروه مجزابه صورت عملي با جزئيات وچگونگي فرايند آماده سازي شغلي آشنا شدند.

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

برگزاری جلسه توجیهی مسكن واشتغال در اداره بهزیستی کاشان

جلسه توجیهی مسکن واشتغال در اداره بهزیستی کاشان برگزار شد. در این جلسه کریم زاده- ...

برگزاري جلسه توجيهي غربالگري شنوايي

اداره بهزيستي كاشان،در راستاي افزايش تعامل بين بخشي وكاهش وپيشگيري از معلوليت شنوايي ،جلسه توجيهي ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister