صفحه اصلی | آرشیو اخبار | اخبار مشارکت ها | شوراي مشاركت هاي مردمي در بهزيستي كاشان برگزار شد.

شوراي مشاركت هاي مردمي در بهزيستي كاشان برگزار شد.

شورای مشارکتهای مردمی اداره بهزیستی کاشاناداره بهزيستي كاشان ،جلسه شوراي مشاركتهاي مردمي شهرستان كاشان را تشكيل داد.

اين شورا، با هدف ارائه گزارشي از فعاليت هاي مشاركت هاي مردمي اداره بهزيستي كاشان ،همفكري وتبادل نظر با اعضاء در خصوص بكارگيري روشهاي مطلوب در جلب مشاركت ،انتخاب معتمدين وتصميم گيري وبرنامه ريزي در راستاي صرف مشاركتهاي عام بهزيستي كاشان با حضور نمايندگاني از دفتر نماينده محترم ولي فقيه وامام جمعه كاشان ،اداره تبليغات اسلامي ،شهرداري ،دانشگاه علوم پزشكي كاشان ،مدير عامل خيرين سلامت شهرستان ،مدير عامل خيرين مسكن ساز كاشان،خيرين ،معتمدين وصاحبان صنايع و… برگزار شد.

در ابتداي اين جلسه امين عسگري –معاون مدير كل ورئيس اداره بهزيستي كاشان-  با عرض خير مقدم به حضار،به تبيين فعاليت هاي اين اداره در راستاي جلب وجذب مشاركتهاي مردمي ونقش آن در توانمند سازي جامعه هدف اين اداره، ايجاد اشتغال ،احداث مسكن ،بيمه زنان سرپرست خانوار و…پرداختند.

ايشان با تشريح عملكرد فعاليت  حوزه هاي امور اجتماعي ،امورتوانبخشي ،امور پيشگيري و…در شهرستان وشهر هاي تابعه ،ارائه مطلوب خدمات ودستيابي به عدالت اجتماعي ،همچنين ايجاد وزمينه سازي سلامت اجتماعي در سايه پيشگيري از معلوليت ها از طريق طرح ها وبرنامه هاي مختلف اين سازمان (طرح غربالگري بينايي ،غربالگري شنوايي و…) را مستلزم بهرمندي اين اداره از كمك هاي نقدي وغير نقدي خيرين ومعتمدين دانستند.

در ادامه اين جلسه ،حجت الاسلام فلاح –مسئول دفتر نماينده محترم ولي فقيه وامام جمعه كاشان- با تشكر وقدرداني از فعاليت هاي اداره بهزيستي كاشان ،ابراز داشت: “خدمات اين اداره در سطح شهرستان ملموس وحائز اهميت است .”

 مسئول دفتر نماينده محترم ولي فقيه وامام جمعه كاشان، با استناد به آيات قراني واستشهاد به احاديث وروايات ائمه معصومين ،هرگونه فعاليت در راستاي محروميت زدايي وكاهش آسيب هاي اجتماعي را داراي اجر معنوي دانسته واستفاده از همه ظرفيت ها وامكانات در اين زمينه را خواستار شدند.

سپس اعضاي جلسه نظرات وپيشنهادت خود رامطرح نمودند.

در پايان انتخاب 5نفر ازاعضاء به عنوان اعضاي شوراي مشاركت هاي مردمي كاشان انتخاب شدند

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

برگزاری جلسه توجیهی مسكن واشتغال در اداره بهزیستی کاشان

جلسه توجیهی مسکن واشتغال در اداره بهزیستی کاشان برگزار شد. در این جلسه کریم زاده- ...

برگزاري جلسه توجيهي غربالگري شنوايي

اداره بهزيستي كاشان،در راستاي افزايش تعامل بين بخشي وكاهش وپيشگيري از معلوليت شنوايي ،جلسه توجيهي ...

یک نظر

  1. لطفا اسامي را اعلام كنيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister