صفحه اصلی | آرشیو اخبار | اخبار مشارکت ها | اختتاميه ضيافت مهر در شهر برزك

اختتاميه ضيافت مهر در شهر برزك

ضیافت مهر شهر برزک ،شورای اسلامی برزک ،بخشداری برزک ،شهرداری برزکآخرين سفره طرح ضيافت مهراداره بهزيستي كاشان ،در جمع خانواده بهزيستي شهر برزك گسترانده شد.

 دراين آئين معنوي ،امين عسگري –معاون مدير كل ورئيس اداره بهزيستي كاشان-فلاحي مفرد –امام جمعه شهر برزك -،محمدي –بخشداربرزك،والي زاده-شهردار برزك-اعضاي شوراي اسلامي شهر برزك جمعي از خيرين ومعتمدين و جامعه هدف بهزيستي در شهر برزك حضور داشتند.

اين مراسم با بازديد از منزل مددجويان شروع شد ، در اين بازديد ها ضمن بررسي شرايط مددجويان ودلجويي  ازخانواده هاي ايشان ،در خصوص حل مشكلات آنها مواردي پيشنهاد گرديد.

پس از بازديد وهمزمان با اذان مغرب ،با اداي نماز جماعت ،ضيافت افطاري برگزار شد.

در ادامه وپس از قرائت آياتي چند از كلام ا…مجيد ،مسئولين حاضر در جلسه مطالبي را بيان نمودند.

اولين سخنران فلاحي مفرد-امام جمعه شهر برزك- بود.ايشان با تشكر از خدمات وفعاليت هاي مجموعه اداره بهزيستي ،اهداف اين اداره را مقدس وحائز اهميت برشمرده وبا بيان احاديث وآياتي در خصوص تكريم انسان وخدمت به همنوع مطالبي بيان داشت.

سپس امين عسگري ،ضمن  عرض خير مقدم به حاضرين در جلسه ،به تشريح عملكرد اداره بهزيستي ،تبيين اهداف ومقاصد بهزيستي پرداختند .

معاون مدير كل ورئيس اداره بهزيستي كاشان،با اشاره به آمار مددجويان حوزه امور اجتماعي وتوانبخشي در اين شهر، در خصوص نحوه خدمات رساني وافراد مشمول خدمات اين حوزه هامطالبي را بيان نمودند.

ايشان با تاكيد برنقش محوري پيشگيري در راستاي كاهش معلوليت ها وآسيبهاي اجتماعي ،فعاليت حوزه امور پيشگيري اين اداره را تبيين نموده وجهت برگزاري هرگونه دوره هاي آموزشي مهارتهاي زندگي پيش از ازدواج ،زندگي خانواده و…در همه سطوح اعلام آمادگي نمودند.امين عسگري با قدرداني از خدمات خيرين ، ياري بيش از پيش ايشان را در جهت توسعه خدمات بهينه بهزيستي وبهبود عملكرد خواستار شدند .

در پايان اين مراسم از خيرين ومعتمدين شهر برزك كه در سالهاي اخير همكاري تنگاتنگي با اين مجتمع داشتند با اهداء لوح يادبود قدرداني شد.

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

برگزاری جلسه توجیهی مسكن واشتغال در اداره بهزیستی کاشان

جلسه توجیهی مسکن واشتغال در اداره بهزیستی کاشان برگزار شد. در این جلسه کریم زاده- ...

برگزاري جلسه توجيهي غربالگري شنوايي

اداره بهزيستي كاشان،در راستاي افزايش تعامل بين بخشي وكاهش وپيشگيري از معلوليت شنوايي ،جلسه توجيهي ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister