صفحه اصلی | آرشیو اخبار | اخبار مشارکت ها | سفره ضيافت مهر در مجتمع شهيد رجايي جوشقان

سفره ضيافت مهر در مجتمع شهيد رجايي جوشقان

سفره ضيافت مهر همزمان با ماه مبارك رمضان ودر جهت اجراي طرح ضيافت مهر ،سفره اطعام مددجويان در مجتمع شهيد رجايي جوشقان گسترده شد.

اين ضيافت افطاري به همت اداره بهزيستي كاشان وبا هدف تعامل بيشتر با مسئولين مناطق روستايي در جهت تسهيل امور جامعه هدف برگزار شد.

در اين آئين معنوي ،امين عسگري –معاون مدير كل ورئيس اداره بهزيستي كاشان –شهردار واعضاي شوراي اسلامي شهر جوشقان  وكامو وتعدادي از مسئولين شهر ،تيم كارشناسي اداره بهزيستي كاشان وجامعه هدف مجتمع بهزيستي شهيد رجايي وشهيد با هنر كامو حضور داشتند.

بازديد از منازل مددجويان به همراه مسئولين شهري واعضاي شوراي شهر ،اولين اقدام برنامه بود.

در اين بازديد ها ،علاوه بر بررسي مسائل ومشكلات مددجويان ،سبد كالا وهدايايي نقدي در اختيارايشان قرار گرفت .

پس از اقامه نماز وضيافت افطاري امين عسگري ،طي سخناني به تشريح عملكرد اداره بهزيستي كاشان به صورت كلي ومواردي از عملكرد مجتمع جوشقان وكامو را به تشريح بيان كرده سپس مسائل ومشكلات اين دو مجتمع را بيان نمود.

در ادامه ،مسئولين شهرهاي جوشقان و كامو با تشكر وقدرداني از فعاليت هاي اين اداره و اقدامات انجام شده در شهر كامو وجوشقان در خصوص تعامل بيشتر در جهت حل مسائل وچالشهاي پش رو قول مساعد دادند.

 لازم به ذكر است،در اين ضيافت افطاري بيش از 350پرس غذا بين خانواده بهزيستي شهر جوشقان وكامو توزيع شد.

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

برگزاری جلسه توجیهی مسكن واشتغال در اداره بهزیستی کاشان

جلسه توجیهی مسکن واشتغال در اداره بهزیستی کاشان برگزار شد. در این جلسه کریم زاده- ...

برگزاري جلسه توجيهي غربالگري شنوايي

اداره بهزيستي كاشان،در راستاي افزايش تعامل بين بخشي وكاهش وپيشگيري از معلوليت شنوايي ،جلسه توجيهي ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister